Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


albatros:rezervace_2013

Toto je starší verze dokumentu!


Rezervace Meluzíny 2013

Datum Kapitán Pasažéři Závady Poznámka
17.- 19.5.2013 Pedy posádka Sindibád race
7.- 9.6.2013 Blecha rodinka - bez závad - kotveno na 348,8 Hladina [m.n.m.], rezerva cca -3m /pvl.cz/nadrze
21.- 23.6.2013 Blecha rodinka není malá bójka na mooringu N95 - 1/2 nádrže, pitná v. doplněna na stav k 19.5., aku 12V
29.6-13.7.2013 Pedy posádka LTVystrkov(plná
13.-14.7.2013 Radim
15.6 2013 Pedy VIP
17.-19.6 2013 Pedy sám Dovol s Flintem
21.7.2013 Radim
27.-28.7.2013 Radim Bára+Peťa
3.8.2013 Barca
4.8.2013 Kajinek TMa
24.-25.8.2013 Dan
7.-8.9.2013 Dan

Povinnosti kapitána

 • dohlížet na pořádek na lodi
  • zouvání bot
  • každodenní mytí paluby a konečný úklid
 • vést lodní deník
  • datum, posádka, atd.
  • při odjezdu nedostatky, závady na lodi
 • zkontrolovat stav lodi a vybavení při příjezdu a při odjezdu
 • nedostatky a závady řešit pokud možno okamžitě
 • vybrat peníze za pronájem a
  • odevzdat co nejdříve Marymu
  • poslat co nejdříve na účet Marymu
 • co nejdříve zapsat závady na wiki (nebo na mail kovarikovimp@seznam.cz)

Informace pro kapitány

Orlík - Před plavbou sledovat hodnotu odtoku na webu http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm SPA1>610m3, SPA2>950m3, SPA3>1500m3. Při SPA2 je plavba zakázána - pokuta 20t!

9.6. - Nalezena u Orlíku kotva asi Danforth pool, je ve špičce. Blecha

Pokud nebudete potřebovat poziční osvětlení lodi, nezapojujte konektory a nechte je zavřené zátkami.

Jinak konektory po skončení plavby opět rozpojte a zavíčkujte!

- 9.6. - Konektory jsou připojené, pod stěžněm zapojeno přední namísto vrcholového, druhý konektor nemá šťávu - nutno vyzkoušet Blecha

- Vyměněno přední světlo na stěžni za LED - svítí hodně, I=0,3A.(home made by Blecha) Není úplně připevněné (jedna matka nešla nasadit) ale drží dobře.

Pokud klesne napětí baterie k 11V, tak po skončení plavby baterii dovést k nabití.

(Ponechávání baterie ve vybitém stavu zkracuje její životnost.)

Na lodi je k dispozici mobilní 10W solární mini panel s kontrolérem. Postup pro připojení: zapni proud otočením vypínače, připoj volné dráty do svorek vedle voltmetru - pozor na polaritu +o/h a -m/z !. Po skončení nabíjení odpoj solár a pak vypni proud. Kontrolér vypne nabíjení při Umax=14,4V. Panel při plném osvitu dodá Imax=0,5A (0,35A) Blecha

Baterii v žádném případě NENABÍJEJTE nabíječkou na autobaterie - dojde k jejímu nevratnému poškození!

Berte si něco na svícení pro případ nedostatku palubní energie. Při poklesu palubního napětí pod kritickou mez dojde k automatickému odpojení baterie (může se projevovat i blikáním světel). Radek.

albatros/rezervace_2013.1375281918.txt.gz · Poslední úprava: 31.07.2013 16:45 autor: Karel Kozlík